• 40 jaar ERP-ervaring
  • ERP door en voor fabrikanten
  • Lean manufacturing
Contact

Inkoop

Effectiever communiceren en samenwerken met leveranciers 

Uw supply chain houdt niet op bij uw leveringsplatforms en dit zou ook voor uw ERP moeten gelden. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, moet u prognose- en ordergegevens snel en foutloos aan uw leveranciers overdragen, bedrijfsprocessen stroomlijnen en de complexe materiaalstromen naar uw faciliteiten coördineren.

GLOVIA G2 Inkoop helpt u bij het beheren van uw leveranciers, het beheersen van voorraadniveaus en het verbeteren van uw relaties met leveranciers. Via de oplossing kunt u de prestaties van leveranciers met betrekking tot kosten, kwaliteit en tijdige levering analyseren, zodat u constant de prestaties kunt verbeteren. Bovendien ondersteunt GLOVIA G2 uw uitbestede productie, waardoor u in staat bent om voorraad van de leverancier, inclusief voorraad in consignatie, te beheren alsof deze zich op uw eigen locatie bevindt.

4-B-Supplier Portal

 

G2 Inkoop bevat ook het Supplier Portal: een real-time, browser gebaseerde oplossing waarmee fabrikanten effectiever aan de vraag van klanten kunnen voldoen en de kosten kunnen verlagen door het niveau van samenwerking, overzicht van informatie en communicatie met leveranciers te verhogen. Supplier Portal biedt fabrikanten en leveranciers een real-time overzicht van alle kritische order- en materiaalbeheeractiviteiten zodat ze altijd over de juiste en up-to-date informatie beschikken.

Voordelen van GLOVIA G2 Inkoop:

  • Lagere voorraadniveaus en kosten
  • Lagere inkoopkosten door gezamenlijke inkoop en raamcontracten
  • Geautomatiseerde inkoopprocessen
  • Betere respons door kortere doorlooptijden
G INKOOP

GLOVIA G2 Inkoop modules:

 

Vooral voor het forecasten van kritische items, zoals gietdelen en elektromotoren, met een besteltijd tot een half jaar, is logistieke planning onontbeerlijk. Ondertussen doen we alles in GLOVIA G2, ook de offertes komen uiteindelijk uit G2.”

M. Smits, COO - MarFlex