• 40 jaar ERP-ervaring
 • ERP door en voor fabrikanten
 • Lean manufacturing
Contact

Implementatie Methodiek

Vereenvoudigde implementatie met maximaal rendement

Wereldwijd heeft Fujitsu Glovia meer dan 4000 implementaties begeleid bij bedrijven in de maakindustrie. Van al deze implementaties werd 90% binnen de voorziene termijn en budget afgerond. Het uitgangspunt van iedere implementatie is steeds hetzelfde: onmiddellijk toegevoegde waarde leveren en voldoen aan het allerhoogste verwachtingsniveau van de klant. 

Fujitsu Glovia heeft de implementatie van de basismodules van GLOVIA G2 in 4 fasen opgedeeld. Het spreekt vanzelf dat deze indeling algemeen van karakter is; in voorkomende bedrijfssituaties kunnen er al of niet belangrijke verschillen en specifieke accenten aanwezig zijn. 

ORGANISATIE

De nadruk valt hier op het instellen van een projectgroep bestaande uit key-users van de bij het systeem betrokken afdelingen.

Deliverables Organisatie Fase:

 • Kick off meeting
 • Macro project plan
 • Blauwdruk document
 • Hardware plan
 • Software installatie
 • GLOVIA G2 introductie training (“look & feel”)
 • Detail planning fase 2


PLANNING

Om het geschrevene in de blauwdruk te verifiëren worden de bedrijfsconcepten en flows in een demo omgeving nagespeeld. Deze fase wordt ook wel Conference Room Pilot genoemd. Deze demo, model of maquette omgeving (vaak zijn er meerdere) zijn erg belangrijk om alle aspecten van de implementatie onder de loep te nemen, zonder daarvoor de operationele omgeving te belasten of in gevaar te brengen.

Deliverables Planning Fase:

 • Conference Room Pilot I
  • Setup model en processen volgens blueprint
  • Standaard software
  • Document way of working
  • Document benodigde additionele functionaliteit
  • Document benodigde rapportage en externe documenten
  • Document werkinstructies
 • Conference Room Pilot II
  • Oplevering model setup en processen inclusief additionele functionaliteit
  • Oplevering benodigde rapportage en externe documenten
  • Integratie testen
  • Oplevering werkinstructies & management presentatie


IMPLEMENTATIE

In deze fase worden alle activiteiten die aan het einde van de planning fase zijn uitgewerkt uitgevoerd.

Deliverables Implementatie fase:

 • Data Migratie / Conversie
  • Migratie plan
  • Test migratie
  • Live migratie
 • End User Training
  • Trainingsschema
  • Eindgebruikers training
 • Authorisatie Matrix
 • Go-Live Plan
 • Fall Back Plan


POST-IMPLEMENTATIE

In deze fase komen eventueel gewenste en nog niet doorgevoerde veranderingen aan bod en/of worden meer uitgebreide functies op nut en invoering beoordeeld. Met een zogenaamde post implementation audit vergelijken we de implementatie resultaten met de initiële doelen en verwachtingen.

Deliverables Post-Implementatie Fase:

 • Eerste maandafsluiting
 • Post Implementation Audit
 • Ontbinden projectteam
 • Afsluiten project
Glovia Implementatie

De voordelen van de Fujitsu Glovia implementatie methodiek:

 • Holistische benadering, met veel aandacht voor de menselijke factor (gedrag, betrokkenheid, motivatie, ...)
 • Bewerkstelligt betrokkenheid van het management, beheersing en overzicht
 • Houdt de projectkosten en planning onder controle
 • Zorgt voor een hoge mate van transparantie en documentatie voor het project
 • Levert een systeem- en bedrijfsprocesarchitectuur en platform op, die toekomstige verbeterinitiatieven ondersteunen
 • Gebaseerd op ruim 35 jaar ervaring en 'best practices', uitgevoerd door gespecialiseerde, ervaren eigen consultants.