• 40 jaar ERP-ervaring
  • ERP door en voor fabrikanten
  • Lean manufacturing
Contact

Professional Services

Bedrijven die kiezen voor Fujitsu Glovia, halen meteen ook de ervaring en know how binnen van tientallen multinationals, gespecialiseerde informatici en logistieke deskundigen. Onze klanten profiteren dus rechtstreeks mee van de unieke inzichten in de discrete industrie van Japan’s grootste ICT-bedrijf. Bovendien is Fujitsu Glovia één van de weinige ERP-leveranciers die zelf instaan voor de implementatie, opleiding, ondersteuning en onderhoud van de software. Het voordeel voor de klant is duidelijk: u heeft voldoende aan één centraal aanspreekpunt voor al uw vragen.

CONSULTANCY

Bij de keuze voor een ERP-leverancier is het aangeraden om verder te kijken dan alleen de software: ook de aanwezige 'collectieve' kennis van uw sector speelt een erg voorname rol. Fujitsu Glovia biedt adviesdiensten aan voor al uw technische en applicatiebehoeften. Onze gecertificeerde consultants bieden branchespecifieke expertise en een doordachte aanpak om een geslaagde implementatie met onmiddellijke rentabiliteit van de investering te realiseren. Zij staan garant voor een optimale ondersteuning met snelle implementatie en nazorg.

IMPLEMENTATIE METHODIEK

Wereldwijd heeft Fujitsu Glovia meer dan 4000 implementaties begeleid bij bedrijven in de maakindustrie. Van al deze implementaties werd 90% binnen de voorziene termijn en budget afgerond. Het uitgangspunt bij iedere implementatie is steeds hetzelfde: onmiddellijk toegevoegde waarde leveren en voldoen aan het allerhoogste verwachtingsniveau van de klant. Fujitsu Glovia heeft de implementatie van de basismodules van GLOVIA G2 in 4 fasen opgedeeld. Het spreekt vanzelf dat deze indeling algemeen van karakter is; in voorkomende bedrijfssituaties kunnen er al of niet belangrijke verschillen en specifieke accenten aanwezig zijn.

Contacteer ons voor meer informatie over onze aanpak en uitvoering van implementatie.

SUPPORT

Bij Fujitsu Glovia zien we onze klanten als partners en beschouwen we het succes van een klant als ons succes. Daarom hebben wij diverse diensten ontwikkeld om onze klanten optimaal te kunnen ondersteunen. Zo bieden we bijvoorbeeld technische ondersteuning via onze wereldwijde Support Centra aan de licentiehouders van producten van Fujitsu Glovia. U kunt onze Support Centra telefonisch, per e-mail of via de support website van Fujitsu Glovia (support2.glovia.com) benaderen voor assistentie bij allerlei zaken: softwareondersteuning, technische vragen, opheldering over de documentatie, onderhoudsupdates, utilities en herstelprocedures.

TRAINING

Wij weten dat goede training essentieel is voor uw succes en daarom zorgt Fujitsu Glovia dat de juiste mensen binnen uw organisatie de juiste opleiding krijgen. Onze opleiders bieden een leerervaring met een goed evenwicht tussen theorie en praktijk. Door middel van on the job-training leren ze eindgebruikers hoe GLOVIA G2 ze in hun dagelijkse werk kan ondersteunen. Wij leveren de expertise om maximaal rendement te halen uit uw bedrijfsinformatiesysteem. 

PS Thumb Randje
icon_pdf_bigDownload PDF

 
    Fujitsu Glovia - Professional Services:

  • Consultancy
  • Implementatie Methodiek
  • Wereldwijde Support
  • Training & Opleiding

 

 

Onze insteek was een soort blauwdruk voor de KMWE-organisatie te ontwikkelen. En daar hoort een ERP-systeem bij dat onze manier van werken wereldwijd zo veel mogelijk ondersteunt, met zo min mogelijk maatwerk.”

E. Voncken, CEO - KMWE