• 40 jaar ERP-ervaring
  • ERP door en voor fabrikanten
  • Lean manufacturing
Contact

MarFlex

icon_pdf_bigDownload PDF

‘Produceer je volledig op klantorder, dan ben je te laat’

Marflex in Oud-Beijerland produceert gespecialiseerde deepwell-pompen voor de scheepvaart. Die sector werd in 2008 zwaar getroffen door de crisis. Marflex dankt het mede aan het Glovia ERP-systeem dat het de crisis goed is doorgekomen. Marflex zette met Glovia de essentiële stap van projectmatig naar zoveel mogelijk procesmatig produceren. Maar het is nooit af, zegt CEO Paul van Beveren: ‘Continu je kennisborging optimaliseren is absoluut bedrijfskritisch.’

‘In 2004 begon de organisatie te kraken en te piepen omdat de automatisering achterbleef bij onze groei’, zegt CEO Paul van Beveren van Marflex. Gedurende de jaren negentig is Marflex veranderd van een puur service georiënteerde organisatie naar een productie organisatie. De specialisatie bestaat uit deepwell-ladingpompsystemen voor binnenvaart, kustvaart en zeegaande schepen. Een goede keus, die het bedrijf van 40 man in 2000 tot 165 in 2008 opstuwde. Van Beveren: ‘De toenemende productie veroorzaakte een dringende behoefte aan meer structuur en controle, één systeem voor financiën, productie, logistiek en service.’

Inzet Glovia

In 2005 werd daarom besloten tot invoering van het ERP-systeem Glovia, vanwege de geschiktheid voor een productie-omgeving. Chief Operating Officer Michael Smits: ‘We zijn begonnen tekeningen en producten in Glovia onder te brengen, met alle specificaties die voor Inkoop en Productie nodig zijn. Logistiek is het hart: de factory planning module met zijn grafische planningsweergave is voor ons essentieel. Later zijn we Financiën binnen Glovia gaan optimaliseren.’

Vooral voor het forecasten van kritische items, zoals gietdelen en electromotoren met een besteltijd tot een half jaar, is logistieke planning onontbeerlijk. Ondertussen doen we bijna alles in Glovia, ook de offertes komen uiteindelijk uit het Glovia ERP.

Michael Smits, COO - MarFlex BV

Het is zowel mogelijk de logistiek van achter naar voren door te lopen (forecasten) als van voor naar achter (evalueren). De evaluatie voedt nieuwe calculaties en offertes. Smits: ‘Vooral voor het forecasten van kritische items, zoals gietdelen en elektromotoren met een besteltijd tot een half jaar is logistieke planning onontbeerlijk. Ondertussen doen we alles in Glovia behalve calculeren, ook de offertes komen uiteindelijk uit Glovia.’

Omgaan met grilligheid

‘We hadden dus een enorme slag gemaakt’, concludeert van Beveren. ‘Maar, toen in 2008 opeens de crisis begon, werden bestaande opdrachten geannuleerd of verschoven. We moesten heel snel schakelen met capaciteit, materiaal-planning, financiën en output. Het inzicht vanuit Glovia bleek essentieel. Als ons automatiseringssysteem niet goed op orde was geweest, hadden we het nooit gered. Mede dankzij ons Glovia ERP-systeem hebben we de zaak op de rails kunnen houden.’ De markt is weer aangetrokken, maar de grilligheid blijft. ‘Klanten stellen hun eisen vaker bij’, stelt van Beveren vast. ‘Ze willen een zo kort mogelijke levertijd. Bestelden ze tot 2008 twee jaar vooruit, nu is dat een paar maanden. Het maakt forecasting steeds belangrijker; produceer je volledig op klantorder, dan ben je te laat. Je moet inkopen op forecasting en de planning continu aanpassen aan de actualiteit.’

Als ons automatiseringssysteem niet goed op orde was geweest, hadden we het nooit gered. Mede dankzij ons Glovia ERP-systeem hebben we de zaak op de rails kunnen houden.

Paul van Beveren, CEO - MarFlex BV

Smits legt uit: ‘We leveren acht typen deepwell-pompen, vijf ballastpompen, vijf portable pompen en vijf aggregaten. Maar vrijwel elk eindproduct is klantspecifiek, onder andere door de lengte van de pomp omdat elk schip een andere pompholte heeft. Vroeger ging alles daarom projectmatig, zoals Verkoop en Financiën de zaak zien. Op productieniveau kan er veel meer procesmatig. De huidige planning is een soort kerstboom waarin we componenten op negen niveaus inschieten. De onderste niveaus zijn uitwisselbaar. Pompkoppen kun je op forecast tot halffabrikaat lassen. Maar hoe hoger in de kerstboom je komt, hoe klantspecifieker het wordt, bijvoorbeeld de assemblage van temperatuurspecifieke onderdelen. Je gaat stap voor stap naar een hogere leveringszekerheid en meer klantspecificiteit.’

Projectmatige orders dus, die procesmatig worden geproduceerd; tot het klantorderontkoppelpunt is het Master Production Schedule (MPS) en daarna wordt het klantspecifiek en Project Requirements Planning (PRP). Smits: ‘De productie gaat op dat punt van anonieme voorraad naar een project. Het is een verfijnde mix van tachtig procent proces-matig en twintig procent projectmatig werk. Glovia is daar bij uitstek geschikt voor, forecasten is relatief gemakkelijk. Het wordt bijvoorbeeld duidelijk gevisualiseerd hoe de planning van machinecapaciteit, materialen en mensen ervoor staat; waar is overcapaciteit en waar ondercapaciteit? Glovia biedt een cockpit-view die door het kleurgebruik nog overzichtelijker wordt.’

Continue optimalisatie

Al kort na de introductie van Glovia ging de Marflex-organisatie grondig op de schop. Van Beveren: ‘We brengen steeds meer structuur aan. Dat moet ook. We doen zaken met grote rederijen en die verwachten een bepaald niveau. Dit verandermanagement gaat samen met continue optimalisatie van Glovia. We brengen steeds nieuwe elementen in het systeem onder.’ Aanpassen van de organisatie vereist aanpassen van de ERP-content, stelt Smits: ‘Dat is veel werk, maar het kan. We wilden bijvoorbeeld dat Verkoop inzicht heeft in de service calls. Dat vereiste aanpassing. We willen uiteindelijk één systeem waar elke afdeling volgens de eigen relevante insteek zijn informatie kan vinden. De project-manager kijkt naar het project, Verkoop kijkt naar klanten, Service naar onderhoudsinfo per klant en pompsysteem. Allemaal manieren van kijken naar dezelfde informatie. Dat ideaalbeeld hebben we inmiddels grotendeels  gerealiseerd.’

Van Beveren geeft aan waarom dat juist nu belangrijk is: ‘Mensen wisselen sneller van baan. Het is niet langer voldoende dat kennis in hun hoofd zit, het moet in je systeem zitten. Continu je kennisborging optimaliseren is absoluut bedrijfskritisch.’ De volgende stap is Business Intelligence: alle rapportages zullen uit Glovia komen om de efficiëntie en eenduidigheid te bevorderen. Van Beveren licht toe: ‘We werken aan een steeds transparantere, open organisatie en Glovia biedt daartoe de mogelijkheden. Geen decentrale Excel-sheets meer, alles in Glovia. Via één ingang alle informatie bij elkaar. Het past bij de huidige grillige markt; die vereist snelle, nauwkeurige en betrouwbare informatie. Daar hebben we bijvoorbeeld met Finance op ingespeeld. Het verschil: de jaarcijfers 2009 hadden we in de zomer, de cijfers over 2010 hadden we eind februari. Dat biedt stakeholders vertrouwen.’

--

Over MarFlex:

Marflex ontstond in 1980 vanuit een schuur achter in de tuin. Het bedrijf repareerde maritieme ladingpompsystemen en verhuurde mobiele pompen. De jaren erna gaven allerlei projecten te zien, waaronder zelfs de bouw van hoovercrafts en inertgasgeneratoren. Eind jaren tachtig kwam de verplichting schepen dubbelwandig te bouwen. Ze werden hierdoor hoger, wat betekende dat zelfaanzuigende pompen niet langer voldeden. De schepen moesten daarom worden uitgerust met vast ingebouwde deepwell-pompen. Marflex legde zich hierop toe en koos als eerste voor elektrische in plaats van hydraulische deepwell-pompen. De ‘cowboyperiode’ kwam ten einde en maakte plaats voor gestage groei op de wereldmarkt in deze specialisatie.

www.marflex.com