• 40 jaar ERP-ervaring
  • ERP door en voor fabrikanten
  • Lean manufacturing
Contact

Mayekawa Europe

icon_pdf_bigDownload PDF

Complexe projecten beter onder controle dankzij Glovia ERP

Mayekawa Manufacturing Company, ontstaan in 1924 in Tokio, is een wereldwijd actieve leverancier van koelsystemen en compressoren voor de industriële markt. De groep telt meer dan 140 vestigingen over heel de wereld. Mayekawa Europe, de vestiging in Zaventem nabij Brussel, telt ongeveer 90 werknemers en assembleert compressoren op basis van componenten die uit Europa of Japan worden aangeleverd. De vestiging produceert voornamelijk compressoren voor de industrie, vaak complexe projecten met een doorlooptijd van meer dan een jaar.

Mayekawa Europe, dat al sinds 2000 samenwerkt met Glovia International, zette met de implementatie van glovia.com v9 een belangrijke stap naar een betere controle over de productie en naar een gebruiksvriendelijke rapportage. De medewerkers bij Mayekawa Europe zijn dan ook enthousiast over de nieuwe werkomgeving die hen helpt om hun taken beter uit te voeren.

Mayekawa Europe levert jaarlijks zo’n 800 compressoren op. Sommige projecten hebben een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Het bedrijf werkt vaak samen met grote installatiebedrijven zoals Axima en Technofrigo, die de projecten aanbrengen en nauwe contacten onderhouden met de eindklant.

Trouwe Glovia gebruiker sinds 2000

In 2000 wenste Mayekawa Europe over te schakelen op een nieuw en geïntegreerd ERP-systeem. De keuze viel op glovia.com van Glovia International omwille van de uitgebreide functionaliteiten van het standaardproduct. In een eerste fase zette Mayekawa Europe het Glovia ERP-systeem in voor opvolging van de productie en facturatie. In 2002 kwamen daar de financiële en de aan- en verkoopmodules bij.

Mayekawa Productie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Production Schedule (MPS) module

Een belangrijk deel van de productie bij Mayekawa Europe is projectgestuurd. Vaak gaat het om projecten met meer dan 600 onderdelen en een doorlooptijd van één jaar of langer. Dankzij de MPS-module van Glovia wordt op basis van Sales Orders en Forecasts dagelijks voor de productie een berekening gemaakt van de materialen die men op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats zal nodig hebben. “De MPS-module van Glovia houdt bij de calculaties zelfs rekening met de verwachte doorlooptijd van de levering en van de productie. Indien nodig zorgt het systeem ervoor dat automatisch een aankooporder wordt opgesteld”, aldus Frans Pierson - financieel verantwoordelijke bij Mayekawa Europe.

Meer controle

In het verleden werd tijdens de loop van een project niets geregistreerd. Dankzij Glovia worden nu alle kosten in iedere fase van het project rechtstreeks op het project geboekt, van materialen en werkuren tot zelfs reiskosten. Vaak gebeurt de afwerking van een machine immers bij de eindklant zelf. “Vandaag weten we op ieder ogenblik precies waar we staan met de uitvoering van een project en welke kosten al gemaakt werden”, stelt Pierson. 

Vandaag weten we op ieder ogenblik precies waar we staan met de uitvoering van een project en welke kosten er al gemaakt werden.

Frans Pierson, Finance Manager - Mayekawa Europe

Glovia Reporting & Documents (GRD)

De rapportagemodule GRD vormt een belangrijk onderdeel van de totaaloplossing bij Mayekawa Europe. De module bewijst niet alleen haar toegevoegde waarde bij heel wat periodieke financiële rapporten (balansen, Profit & Loss, BTW,...), maar ook bij uitvoering van projecten. De GRD module zorgt ervoor dat medewerkers voor ieder werkorder een overzicht krijgen van alle materialen die ze nodig zullen hebben: na het uitvoeren van een werkorder krijgen ze dan weer een rapport over de verbruikte materialen. Frans Pierson: “Het voordeel van de GRD-module is dat  iedere gebruiker zijn eigen rapporten kan maken. Met ons vorig systeem waren we daarvoor afhankelijk van twee medewerkers.” 

Besluit

Iedere implementatie van een nieuw ERP-systeem, ook bij Mayekawa Europe, gaat gepaard met een zekere weerstand bij sommige medewerkers. Het komt er volgens Frans Pierson dan ook op aan, om zo snel mogelijk vertrouwen te  kweken in het nieuwe systeem. “De sleutel tot succes is de tijd die je intern vrijmaakt om het project goed op te volgen. Vandaag stellen wij vast dat het enthousiasme voor Glovia bij de medewerkers toeneemt naarmate ze inzien hoe Glovia hen kan helpen om hun dagelijkse taken naar behoren uit te voeren”, besluit Frans Pierson.

www.mayekawa.eu